Coaching

Coaching

Coaching is inmiddels een geaccepteerde en gewaardeerde manier van deskundigheidsbevordering geworden. Coaching sluit aan bij wat de individuele werknemer, een groepje of een team nodig heeft bij het uitvoeren van het werk. In veel organisaties bestaan inmiddels interne vormen van begeleiding en coaching. Dat is een goede zaak want een organisatie geeft daarmee te kennen dat het belangrijk is om de medewerkers te ondersteunen. De basis van een geslaagd coachingstraject is dat men zich vrij genoeg voelt om kwetsbaarheid te tonen en persoonlijke aspecten in het leerproces te betrekken. Interne coaching kan daarvoor niet genoeg zijn of juist een belemmering worden. Een coach van buiten de organisatie biedt deze ruimte vaak wel en kan daarom een goede aanvulling zijn op de bestaande begeleidingsvormen.

Het traject start met het onderzoeken van concrete vragen, belemmeringen of struikelblokken. De coach helpt bij het stellen van doelen en het behalen daarvan. Ik bied deze vorm van begeleiding in verschillende soorten trajecten.

Werkwijze

Voor zowel Coachings- als supervisietrajecten volgt na de aanvraag eerst een kennismakingsgesprek met de coachee of supervisant. Aansluitend vindt dan in principe een gezamenlijk gesprek plaats met de leidinggevende waarin doelen en leervragen afgestemd worden. Ook worden dan afspraken gemaakt over terugkoppeling en evaluatie aan het einde van het traject. Voor degenen die op eigen initiatief contact zoeken wordt deze werkwijze aangepast.
Tarieven: op aanvraag.
Als u doorklikt in het menu vindt u de verschillende vormen van begeleiding.

Individuele coaching

Coaching sluit aan bij wat iemand nodig heeft bij het uitvoeren van zijn werk. Het traject start met het onderzoeken van een concrete vraag, belemmering of struikelblok. De coach helpt bij het stellen van doelen en het behalen daarvan.
Coaching is daarom toekomstgericht, gebaseerd op zelfsturing en sluit aan bij de context van de werkomgeving.
Voorbeelden van coachingsvragen waaraan in verschillende trajecten is gewerkt:

• Hoe kan ik de regie houden in een drukke en soms onhandelbare klas.
• Ik durf in een team met zeer ervaren collega’s mijn mening niet te zeggen.
• Hoe kan ik ontspannen een presentatie houden en overtuigend mijn boodschap vertellen?
• Ik vind het moeilijk om balans te houden tussen werklast en draagkracht.

Voor deze en andere situaties waarin iemand een belemmering ervaart zijn korte trajecten (5 sessies) effectief.

Als u doorklikt in het menu vindt u de verschillende vormen van begeleiding

Intervisiecoaching

Teamcoaching

Intervisiecoaching