Intervisiecoaching

Tijdens intervisiebijeenkomsten gaat het om samen leren en elkaar ondersteunen bij het werken aan persoonlijke ontwikkeling en werkgerelateerde thema’s, begeleid door een coach. Het is een manier waarbij de eigen deskundigheid binnen de organisatie wordt benut en verder wordt ontwikkeld. Het doel is daarbij niet alleen het bevorderen van de kwaliteit van het werk, maar ook het delen van ieders ervaring en kennis.

Deze vorm van coaching is vooral geschikt voor kleine teams waarbij de medewerkers een groot deel van hun tijd zelfstandig met groepen moeten werken.
Bijvoorbeeld: klassenteams, teams in kleinschalige settings in de ouderenzorg of binnen begeleide woonvormen.