Supervisie

“Er is moed voor nodig om in tijden van hoge druk stil te durven staan en te bezinnen”.

In een tijd waarin meer moet gebeuren met minder mankracht is het optimaal benutten van kwaliteiten belangrijk. Dat betekent dat waardevolle medewerkers onder hogere druk moeten functioneren. Investeren in supervisie geeft de mogelijkheid om kwaliteiten optimaal te benutten en uitval te voorkomen.

Supervisie

Is een leertraject gericht op professioneel handelen. Professioneel handelen staat voorop. Dus niet persoonlijke groei of persoonlijk welzijn in het algemeen.
Het is met name ontwikkeld voor mensen die beroepsmatig met mensen werken. Denk daarbij aan de sectoren onderwijs ,zorg en welzijn. Ook is de methode geschikt voor iedereen die waar dan ook een leidinggevende of management functie heeft.
Tijdens het traject leert de supervisant de eigen stijl van werken optimaliseren. Het effect van interactie en communicatiepatronen hebben daarbij een belangrijke plaats
Supervisie richt zich ook op dieper liggende motieven en overtuigingen die interacties sturen in relatie tot de ander in een beroepsmatige context.
Daarom is supervisie een vorm die heel goed gebruikt kan worden bij verandering van functie of takenpakket en bij herbezinning op de eigen beroepsuitoefening.
Is gericht op zelfsturing door het ontwikkelen van een ‘innerlijke supervisor’. Het gaat dus om duurzaam leren, waarbij de professional zodanig leert reflecteren op zijn persoonlijk handelen dat hij dit steeds verder kan ontwikkelen en verdiepen.

Supervisie is een traject over langere tijd. Gemiddeld beslaat het tien zittingen met een frequentie van 1x per 14 dagen. Trajecten zijn individueel of in een kleine groep (2, 3 of 4 personen)

Supervisie wordt door mij gegeven volgens de supervisiemethode zoals deze is beschreven door de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC). Zij hanteert een code waarin bepaalde gedragsregels zijn vastgelegd.

Tarieven: op aanvraag.