Training onderwijs

Training effectieve (oplossingsgerichte) communicatie

Een praktische training in communicatieve vaardigheden met als doel de gespreksvoering met leerlingen en hun ouders te verbeteren.. Oefeningen in de lessituatie worden versterkt met opdrachten die in de praktijk moeten worden uitgevoerd. Deze training kan ook worden gegeven in de vorm van een workshop over oudergesprekken. (4 dagdelen)

Training non verbale communicatie en lichaamstaal

In deze training wordt de docent zich bewust van uitstraling en het effect van zijn of haar lichaamstaal op de communicatie met leerlingen en de sfeer in de klas. Deze training kan onderdeel zijn van een begeleidingstraject voor startende docenten. Er zijn ook mogelijkheden om deze in de vorm van een workshop aan te bieden tijdens een studiedag.

Samenwerken,communicatie en de kunst van feedback geven en ontvangen

Binnen het onderwijs is samenwerken een noodzaak maar niet altijd vanzelfsprekend. Op veel scholen zijn inmiddels klassen- of jaarlaagteams ontstaan. Daarmee zijn de lijnen korter, maar docenten zitten ook dichter op elkaars huid. Een goede basis op het gebied van samenwerken en communiceren is een belangrijke factor voor het succesvol worden van deze teams. In deze training worden de benodigde vaardigheden met elkaar geoefend.