Training persoon en beroep

Training persoon en beroep

Daar waar mensen intensief met elkaar leven en werken, hangt het welbevinden voor een groot deel af van de manier waarop zij als mens met elkaar omgaan.
Tijdens deze training onderzoekt ieder vanuit welke overtuigingen en waarden hij of zij zelf werkt, hoe hij of zij als persoon invulling geeft aan zijn of haar| beroep en hoe dat overeenkomt met de waarden van de organisatie. Daarnaast onderzoekt ieder ook de eigen mogelijkheden en beperkingen in het verwezenlijken van deze waarden.

Deze training is zeer geschikt als werkdag voor teams die meer verdieping willen op het gebied van drijfveren en motivatie. Hij kan ook een waardevolle bijdrage leveren als startbijeenkomst van een langer traject waarin een veranderingsproces centraal staat