Training zorg

Effectieve (oplossingsgerichte) communicatie

Een praktische training in communicatieve vaardigheden met als doel de gespreksvoering te verbeteren. Oefeningen in de lessituatie worden versterkt met opdrachten die in de praktijk moeten worden uitgevoerd. Deze training is ook geschikt voor teams. (4 dagdelen)

Samenwerken,communicatie en de kunst van feedback geven en ontvangen

Een teamtraining voor medewerkers om de onderlinge communicatie te verbeteren. (4 à 6 dagdelen)

Teamcoaching

Een ondersteuning bij het oplossen van knelpunten in de samenwerking.

Vrijwilligers

Workshops rondom thema’s als dementie, omgaan met moeilijk te begrijpen gedrag, de rol van de vrijwilliger, etcetera. Deze workshops kunnen onderdeel zijn van de vrijwilligersbijeenkomsten die in de instellingen gehouden worden.

Leergang kleinschalig wonen/kleinschalig zorgen

Een langer traject waarbij medewerkers worden bijgeschoold op alle veranderde taken en nieuwe vaardigheden die het werken in een kleinschalige setting met zich meebrengen. (In samenwerking met ROC A12.)

Dementie

Kennis van het proces van dementeren, inzicht in begeleidingsaspecten en reflectie op het effect van het eigen handelen op het gedrag van de dementerende cliënt. Onderdelen uit deze cursus kunnen ook als workshop worden aangeboden.(minimaal 4 dagdelen)