Wie is Josephine

laan-coaching
Wie is Josephine

Ik begeleid professionals bij het verder ontwikkelen van hun kwaliteiten en beroepsvaardigheden.
Afstand nemen, relativeren, reflecteren en om jezelf durven lachen.
Dat zijn de elementen die een beroepsbeoefenaar in de mensgerichte beroepen nodig heeft om de weg vrij te maken voor ontwikkeling naar kwaliteit , deskundigheid, zekerheid en het vermogen om keuzes te maken. Mijn visie is dat leren en ontwikkelen processen zijn die zich voltrekken in vrijheid. Heldere kaders scheppen de ruimte daarvoor. Ik bied de kaders die nodig zijn voor dat proces.
Met verwondering volg ik mijn cliƫnten die individueel of in groepsverband stappen zetten in hun ontwikkeling en sterker worden in hun beroepsuitoefening. Waardoor ze het plezier en zelfvertrouwen (her)vinden dat nodig is om( soms ingewikkelde) taken succesvol uit te voeren.

Werkwijze
Ik bewerk samen met de deelnemer(s) werkervaringen en verhalen. Dat doe ik met behulp van reflectie of andere passende werkvormen. Het doel is om het effect van het professionele handelen te analyseren en zo nodig dieperliggende kwaliteiten, motieven en waarden te onderzoeken. Daardoor ontstaat ruimte voor nieuw of anders handelen.
Soms is het lichaam het instrument dat aandacht nodig heeft. Dan wordt vooral geoefend met houding, uitstraling en stem.

Trainer en docent
Deze werkwijze is ook herkenbaar in mijn activiteiten als trainer en docent. Dan gaat het vooral om het ontwikkelen van beroepsvaardigheden. Samen met de opdrachtgever ontwerp ik scholingstrajecten die passen bij het invoeren van een nieuwe werkwijze, het verbeteren van functioneren of voor het ondersteunen van organisatieveranderingen.

Portfolio
Start van mijn beroepsontwikkeling was de combinatie van mijn studie MO Pedagogiek met werken als groepsleider. Daar is mijn interesse ontstaan voor het verbinden van persoonlijke kwaliteiten met beroepsvaardigheden en de werkplek waar deze toegepast kunnen worden. Na deze opleiding ben ik gaan werken als docent omgangskunde. In 1990 ben ik gestart met het verzorgen van trainingen en bijscholingen in zorginstellingen. Later heb ik mijn werkterrein uitgebreid naar de sector onderwijs.
Als supervisor en coach begeleid ik individuele leertrajecten en coach ik teams.